Zakażenia Haemophilus Influenzae typu B (HIB)

Hib to bakteria o nazwie Haemophilus influenzae typu b, powodująca u dzieci m.in.:

  1. ropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu
  2. zapalenie nagłośni
  3. posocznicę
  4. zapalenie płuc
  5. zapalenie stawów
  6. zapalenie osierdzia i wsierdzia
  7. zapalenie tkanek miękich

Jakie są najgroźniejsze choroby wywołane przez Hib?

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych – najczęściej rozwija się u dzieci między6 a 24 miesiącem życia. Pomimo ogromnego postępu w leczeniu chorób infekcyjnych, bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych pozostaje nadal jedną z najczęstszych przyczyn zgonów dzieci (około 5%) i nawet po wdrożeniu intensywnego leczenia specjalistycznego dochodzi do wielu powikłań. Wśród nich najczęstsze to: niedosłuch lub głęboka głuchota, opóźniony rozwój psychoruchowy, niedowład lub porażenia spastyczne kończyn, napady padaczkowe. Zapalenie nagłośni jest bardzo groźne ze względu na gwałtowny przebieg. Prowadzi do obrzęku nagłośni, który w konsekwencji uniemożliwia oddychanie. W przypadku braku natychmiastowej interwencji lekarza życie dziecka jest zagrożone.

Posocznica (zakażenie krwi) – uogólnione zakażenie. Bakterie krążą w krwi dziecka i docierają do różnych narządów, uszkadzając je. Posocznica wymaga intensywnego leczenia szpitalnego, które pomimo stosowania wielu antybiotyków bywa nieskuteczne. Zapalenie płuc ma ciężki przebieg i jest trudne w leczeniu. Wśród wszystkich chorób spowodowanych zakażeniem Hib w Polsce zapalenie płuc jest najczęstszą przyczyną zgonów wśród niemowląt. Pomimo zastosowania antybiotyków, 5-10% dzieci zainfekowanych bakterią Hib nie udaje się wyleczyć.

Jak zapobiegamy?

Jedynym skutecznym sposobem zabezpieczenia dziecka przed chorobami wywoływanymi przez Hib jest szczepienie. Dzieci można szczepić od 2 miesiąca życia, zapobiegając wówczas najcięższym powikłaniom. Szczepionkę podaje się jednoczasowo ze szczepionkami DTP i Polio. Od 1997 r. szczepienie przeciwko Hib jest zalecane w Programie Szczepień Ochronnych. Od 2004 r. szczepieniem obowiązkowym objęte zostały dzieci z domów dziecka.

Nowa możliwość łączenia szczepionek!

Decydując się na szczepienie dziecka jednocześnie przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi szczepionką acelularną oraz przeciwko Hib, możesz skorzystać z możliwości łączenia tych szczepionek w jednej strzykawce i zaoszczędzić dziecku niepotrzebnego stresu.