Certyfikat ISO 9001:2008

Szanowni Państwo!

Z prawdziwą satysfakcją informujemy, iż 25 stycznia 2016 roku został przyznany Przychodni Lekarskiej Diamed Sp. z o.o. certyfikat potwierdzający zgodność Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001:2008.

Certyfikat uzyskały obie nasze przychodnie.

Przychodnia Lekarska DIAMED Sp. z o. o.
30-695 Kraków, ul. Schweitzera 7

Zakres działalności objętej certyfikatem obejmuje następujące świadczenia medyczne:

 • PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
 • NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA MEDYCZNA
 • TRANSPORT SANITARNY
 • AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA
 • REHABILITACJA LECZNICZA
 • OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIA UZALEŻNIEŃ
 • PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE
 • ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE
 • DIAGNOSTYKA OBRAZOWA RTG I USG
 • MEDYCYNA PRACY

Zobacz certyfikat

Przychodnia Lekarska DIAMED Sp. z o. o.
32-020 Wieliczka, Trąbki 430

Zakres działalności objętej certyfikatem obejmuje następujące świadczenia medyczne:

 • PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
 • OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIA UZALEŻNIEŃ
 • REHABILITACJA LECZNICZA
 • TRANSPORT SANITARNY
 • AOS

Zobacz certyfikat