PRACOWNIA CYFROWEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ RTG


Elżbieta Miszczyk
Technik elektroradiolog

                       


Krystyna Sutor
Technik elektroradiolog

                


Anna Ziomek
Technik elektroradiolog


Pracownia radiologiczna została wyposażona w jeden z najnowocześniejszych zestawów do diagnostyki obrazowej CS3000/BS2000V Firmy Hans Pausch z systemem radiografii cyfrowej firmy Konika Minolta. Dzięki nowoczesnemu osprzętowi aparat ten umożliwia wykonywanie zdjęć radiologicznych pacjentom niepełnosprawnym bezpośrednio na wózkach inwalidzkich.

Wykonujemy pełny zakres badań radiologicznych osobom dorosłym oraz dzieciom.
 
Zalety radiografii cyfrowej:

- krótszy czas badania – obraz medyczny uzyskiwany jest w ciągu kilku sekund
- kilkakrotnie mniejsza dawka promieniowania w porównaniu z aparatami starszego typu
- brak wykonywania powtórzeń zdjęć – nie ma tzw. „zdjęć nieudanych”
- archiwizacja badań w formie cyfrowego zapisu na płycie CD
- możliwość odtworzenia zapisu badania w formie niezmienionej po upływie dowolnego czasu
- szybka i bezpieczna dla pacjenta metoda diagnostyczna

Jak odczytać obrazy badań rtg zapisane na płycie CD?

Obrazy rtg zapisane na płycie CD można odtworzyć na komputerze za pomocą dowolnej przeglądarki plików DICOM lub po uruchomieniu programu znajdującego się na płycie CD. W tym celu należy otworzyć kolejno wymienione poniżej foldery i uruchomić program PDIVIEW.EXE

Płyta CD - OTHER > VIEWER > PDIVIEW.EXE

Informacja i rejestracja na badania w Recepcji od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 – 19.00 osobiście lub telefonicznie - tel. 12 371 19 00.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez Pracownię Rentgenowską Przychodni Lekarskiej DIAMED Sp. z o.o. ul. Schweitzera 7, 30-695 Kraków na zdrowie ludzi i na środowisko w związku ze stosowaniem urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące.

Na podstawie analiz, pomiarów dozymetrycznych oraz systematycznych ocen dokonywanych przez uprawnione osoby, Kierownik Jednostki Organizacyjnej przekazuje informację o braku negatywnego wpływu prowadzonej działalności związanej ze stosowaniem ogólnodiagnostycznego aparatu rtg do ekspozycji zdjęciowych. Założone limity użytkowe oraz dawki graniczne zarówno dla pracowników jak i osób z ogółu ludności nie są przekraczane. Wszelkie podjęte działania redukują narażanie do możliwie najniższego poziomu.

 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług
Zespół Centrum Medycznego Diamed