PORADNIA MEDYCYNY PRACY

                        
 

 

 

 

 


Lek. med. Renata Kaczmarczyk
Specjalista medycyny pracy

   

 

Badaniom z zakresu medycyny pracy podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie. Badania przeprowadza lekarz medycyny pracy na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Badanie kończy się wydaniem orzeczenia lekarskiego.

ZAKRES WYKONYWANYCH ŚWIADCZEŃ:

Badania wstępne
Badania wykonywane przy rozpoczęciu pracy, zmianie stanowiska lub zakresu obowiązków, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Badania okresowe
Badania wykonywane cyklicznie przez każdego pracownika przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia lekarskiego.

Badania kontrolne
Badania wykonywane po każdej dłuższej niż 30 dni przerwie w pracy, spowodowanej chorobą w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Badania sanitarno-epidemiologiczne

Programy prozdrowotne i profilaktyczne

Wizytacja stanowisk pracy, komisje BHP

Rejestracja, informacja oraz cennik specjalistycznych świadczeń medycznych znajduje się w Recepcji.

Portal Elektronicznej Rejestracji Pacjenta czynny codziennie od 7.00 - 22.00


W celu zarejestrowania się na wizytę
prosimy kliknąć na obrazek