Grypa

Grypa – co to za choroba ?

Grypa jest ostrą wirusową chorobą zakaźną przenoszoną drogą kropelkową poprzez wdychane powietrze, kaszel lub drogą kontaktów pośrednich. Objawia się: wysoką gorączką powyżej 39 °C z dreszczami (utrzymującą się 1-2 dni), bólami głowy, stawów i mięśni oraz katarem i kaszlem. Po zachorowaniu na grypę pełny powrót do zdrowia następuje około 2 tygodnie.

Dlaczego grypa jest niebezpieczną chorobą ?

U około 20-30% ludzi, którzy zachorowali na grypę występują powikłania pogrypowe takie jak: zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, zapalenie ucha u dzieci, zapalenie mięśnia sercowego, niewydolność krążeniowo-oddechowa oraz powikłania neurologiczne czy psychiczne. Wymagają one leczenia, zwolnień lekarskich, a często też hospitalizacji.

Jak najlepiej uchronić się przed grypą?

Najskuteczniejszym sposobem ochrony przed grypą jest szczepienie. Szczepionka przeciw grypie zawiera „zabite” i oczyszczone składniki wirusa grypy i nie może wywołać infekcji grypowej!!! Dlatego też, wystąpienie grypopodobnej infekcji po szczepieniu przeciw grypie należy traktować jako zwykły zbieg okoliczności. Badania nad szczepionkami przeciw grypie dowodzą, że ich skuteczność wynosi około 70-90% . U osób, u których grypa rozwinęła się pomimo szczepienia (ale nie z powodu szczepienia !!!), szczepionka łagodzi przebieg choroby oraz zabezpiecza przed poważnymi powikłaniami pogrypowymi wymagającymi hospitalizacji oraz kończącymi się zgonem (zapalenie płuc, zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych itp.).

Kto powinien szczepić się przeciwko grypie?

Przeciwko grypie szczepić powinny się przede wszystkim osoby zaliczone do grup wysokiego ryzyka tj. szczególnie narażone na wystąpienia powikłań grypy. Należą do nich: osoby w wieku powyżej 50 lat; pensjonariusze domów spokojnej starości, zakładów opieki zdrowotnej, dorośli i dzieci chorzy na przewlekłe choroby takie jak: astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli, niewydolność krążenia, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca oraz cukrzyca i choroby nerek. Ponieważ zakaźność grypy jest bardzo wysoka, choroba rozprzestrzenia się szczególnie szybko w dużych skupiskach ludzi. Dlatego szczepienie przeciw grypie zaleca się wszystkim osobom pracującym w przedsiębiorstwach i dużych zakładach pracy, przedszkolach, szkołach, szpitalach, w środkach masowego transportu, zakładach usługowych i punktach handlowych.

Kiedy należy zaszczepić się przeciw grypie ?

Szczepienia należy przeprowadzać od września. Nie ma ograniczeń czasowych. Przyjmuje się, że organizm zdrowego człowieka nabiera pełnej odporności już po 14 dniach od zaszczepienia i utrzymuje przez okres do 12 miesięcy. Tym samym jeżeli ktoś nie zaszczepił się jesienią może i powinien zrobić to jeszcze w styczniu lub w lutym.

Dlaczego szczepienia należy ponawiać co roku ?

Wirus grypy charakteryzuje się ciągłą zmiennością. Dlatego Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) utrzymuje na całym świecie sieć laboratoriów identyfikujących aktualne mutacje wirusa grypy. WHO określa co roku wytyczne dotyczące składu szczepionki przeciw grypie na dany sezon (rok). Odporność nabyta w rezultacie szczepienia poprzedniego roku nie zapewnia optymalnego zabezpieczenia przed zachorowaniem w roku następnym.