OPIEKA KOORDYNOWANA W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ

W Przychodni Lekarskiej Diamed lekarze POZ realizują świadczenia zdrowotne w nowym modelu zwanym opieką koordynowaną. Opieka koordynowana realizowana jest wyłącznie dla pacjentów naszej przychodni, którzy cierpią na wybrane choroby przewlekłe z dziedziny kardiologii, diabetologii, endokrynologii i pulmonologii. Pacjentów do programu opieki koordynowanej kwalifikuje lekarz POZ.

 

Opieka koordynowana dotyczy pacjentów:

- chorych przewlekle
- powyżej 18 roku życia
- leczonych w placówkach POZ.

W ramach opieki koordynowanej lekarz podstawowej opieki zdrowotnej współpracuje z lekarzami specjalistami, pielęgniarką POZ i dietetykiem.  Zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem, leczeniem i edukacją pacjenta na temat wybranych chorób z dziedziny:

- kardiologii
- diabetologii
- endokrynologii
- pulmonologii.

Realizacja świadczeń w opiece koordynowanej odbywa się na postawie działania w tzw. Indywidualnym Planie Opieki Medycznej, który lekarz POZ ustala razem z pacjentem.

Twój lekarz POZ:

- przeprowadzi z Tobą pogłębiony wywiad
- zbada Cię
- przeanalizuje wyniki Twoich badań diagnostycznych
- oceni aktualny stan Twojego zdrowia
- ustali z Tobą indywidualny plan działania – dalsze etapy postępowania
- przekaże Ci plan do realizacji ­– będziesz go miał również w formie elektronicznej w swoim
  Internetowym Koncie Pacjenta.

Nad sprawną realizacją różnorodnych świadczeń zdrowotnych czuwa koordynator.

Do zadań koordynatora należy między innymi:
- ustalanie terminów badań, wizyt i konsultacji zleconych przez lekarza POZ oraz porad
  edukacyjnych i dietetycznych
- przekazywanie informacji o kolejnych etapach terapii
- dbanie o przepływ informacji pomiędzy wszystkimi realizatorami świadczeń zdrowotnych.

Rozwiązania wprowadzone do podstawowej opieki zdrowotnej dzięki opiece koordynowanej mają poprawić jakość opieki i dostępność do świadczeń zdrowotnych.

Informacji dotyczących opieki koordynowanej w POZ udziela Recepcja

Zapraszamy do korzystania z naszych usług
Zespół Centrum Medycznego Diamed